Grafické návrhy, cenová kalkulace

Každá úspěšná realizace začíná důkladnou přípravou. Přicházíte-li s již připraveným grafickým návrhem, společně prodiskutujeme jeho konstrukční  řešení a najdeme nejvhodnější materiál. Pokud grafický návrh zatím nemáte, připravíme Vám ho podle Vašeho zadání. Po zpracování cenové nabídky se zákazník sám rozhodne, zdali do původního návrhu budou zapracovány případné změny, či zda se firma pustí přímo do výroby.